!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Parkängen

Parkering


Gästparkeringen finns på övre parkeringsdäcket, platserna 201-210. Där får endast gäster till boende i föreningen stå, förutsatt att gästparkeringslappen är väl synlig i framrutan. Alla boende har fått gästparkeringslappar, skulle de saknas kan man lägga ett meddelande i föreningens postlåda så ordnar vi nya lappar.

Parkering inom föreningens område är förbjuden utom på uppmärkta parkeringsplatser, med undantag för ur- och ilastning av bilen.

Varje lägenhet har i första hand endast rätt att stå i kö för en (1) parkeringsplats i carport. De som redan har en plats i carport kan dock stå i kö för eventuellt byte av plats. Undantag kan göras för tilldelning av ytterligare en (1) plats i carport om parkeringsplats är ledig och någon kö inte finns.

Våra avgifter är 600 kr/månad för parkeringsplats i carport (med uttag för motorvärmare), 350 kr/månad för öppen parkeringsplats (med uttag för motorvärmare) och 300 kr/månad för öppen parkeringsplats.

Styrelsen har upprättat regler för föreningens parkeringsanläggning. En viktig förändring är att möjligheten att nyttja gästparkeringen begränsas till sju dygn i sträck. Om någon har gäster under en längre period skall ett korttidsavtal tecknas med föreningen. Reglerna i sin helhet finns i ett dokument längre ned på denna sida. I reglerna beskrivs hur man tecknar korttidsavtal, köhantering, platsfördelning, byte av plats mellan medlemmar och avtalshantering.

I dag finns det ett antal lediga parkeringsplatser i föreningen. För mer info kontakta info@parkangen.se.

 

Dokument

Parkering Elstolpe.pdf 2010-10-08
Parkeringsregler 2013-09-03.pdf 2013-09-05