!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Parkängen

Trivsel- och Ordningsregler


För att skapa trivsel och ordning för de boende är följande regler med stöd av 7 kap 9 § i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, fastställda på ordinarie föreningsstämma 2014.

 

Allmänt

 • Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsamma och vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 • I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare utöver vad som skäligen bör tålas enligt allmän uppfattning vid boende i flerfamiljshus. Om obehöriga får tillgång till portkod p.g.a. aktiv näringsverksamhet bör styrelsen ge sitt godkännande.
 • Lägenhetens entrédörr ska vara fri från torkmattor för att ge möjlighet till effektiv och bra trappstädning.
 • Tvättstugan skall skötas enligt utfärdade föreskrifter, se anslag på dörrar. All tvättning i gemensam tvättstuga för personer utanför bostadsrättsföreningen är absolut förbjuden.
 • Trappor, entréer och källargångar ska vara fria från t.ex. barnvagnar, skräp, kartonger m.m. Detta är en regel som även brandmyndigheten har utfärdat.
 • Piskning av mattor etc. får inte utföras på balkonger, i entréer eller trappor.
 • Rökning är förbjudet i trappor och portgångar.
 • Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar får inte ske utan styrelsens medgivande.
 • Tänker du ha fest bör du informera dina grannar om detta genom att sätta upp en lapp i trapphuset.
 • Matning av fåglar inom föreningens område är inte tillåtet.

Felanmälan

 • Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, underrätta då larmcentralen (telefonnummer anslaget i husens entréer) omedelbart. I övrigt se information i Bostadspärmen. 

Sopsortering

 • Källsortering ska ske enligt anvisningar. Hushållssopor ska vara väl förpackade innan dessa slängs i sopkärlen. Komprimera soporna så mycket det går för att förhindra att vi får ökade utgifter för sophämtning.
 • Inget övrigt avfall, som t.ex. kartonger, får lämnas i soprummet. Detta måste boende själva forsla bort till återvinningsstation eller soptipp.

Balkong

 • Grillning på balkongerna får endast ske med elgrill. Vid grillning på takterrasserna eller uteplatserna finns inga begränsningar. Om grillning sker vid lägenheter på markplan skall grillen placeras så långt ut från fasaden som möjligt.
 • Utomhusantenn/parabol/vädringskrok får inte uppsättas utan styrelsens medgivande för att försäkra oss om att den yttre fasaden hålls intakt.
 • Av säkerhetskäl får blomlådor endast hängas på insidan av balkongräcket.
 • Markiser får monteras men endast efter kontakt med och godkännande av styrelsen. Markistyget ska ha färgen "Sandatex nr 15/14 (NCS kulör S 2005-Y50R)".
 • Vindskydd vid balkongräcken ska endast vara av markisväv och ha färgen "Sandatex nr 15/14 (NCS kulör S 2005-Y50R)".
 • Fasta ytskikt på balkonger typ klinker och dylikt är inte tillåtet att lägga på golven. Lösa plattor eller trallvirke av trä är däremot tillåtet, får dock ej fästas ned i balkongplattan.

Parkering

 • Vår gästparkering finns på övre parkeringsdäcket, platserna 201-210. Där får endast gäster till boende i föreningen stå, förutsatt att parkeringstillståndet är placerat väl synligt i framrutan.
 • Parkeringsförbud gäller inom föreningens område utom på uppmärkta parkeringsplatser.

Dokument

Trivsel- ordningsregler 2014-04-24.pdf 2014-04-27