!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Parkängen

Inglasning och Vindskydd


Vid inglasning av balkong skall ett avtal först tecknas med föreningen. Bostadsrättsinnehavaren får använda valfri leverantör eller tillverkare, däremot måste man följa vissa riktlinjer för vilka typer eller konstruktioner av inglasning som är tillåtna.

Så här går man tillväga vid inglasning av balkongen:

  1. Välj och kontakta en väletablerad och känd leverantör i branschen. Föreningen förordar inglasningssystemet NIKA Universal, vilket även vår granne (Brf Parkhusen) har valt.
  2. Med hjälp av leverantören upprättas bygglovshandlingar. Det är viktigt att man följer styrelsens riktlinjer för hur inglasningen skall gå till och se ut.
  3. Skicka in bygglovshandlingarna till Täby kommun.
  4. Avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren upprättas efter att godkända bygglovshandlingar erhållits.
  5. Efter utförd inglasning skall föreningen erhålla intyg från leverantören att installationen har utförts i enlighet med kraven i bygglov och föreningens riktlinjer. Färdiganmälan fylls i och skickas till styrelsen senast 1 månad efter färdigställandet.

Vid montering av vindskydd av glas runt terrassen skall ett avtal först tecknas med föreningen. Bostadsrättsinnehavaren får använda valfri leverantör eller tillverkare, däremot måste man följa vissa riktlinjer för vilka typer eller konstruktioner av vindskydd som är tillåtna.

Så här går man tillväga vid montering av vindskydd runt terrassen:

  1. Välj och kontakta en väletablerad och känd leverantör i branschen. 
  2. Avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren upprättas.
  3. Efter utförd montering av vindskyddet skall föreningen erhålla intyg från leverantören att installationen har utförts i enlighet med kraven i föreningens riktlinjer. Färdiganmälan fylls i och skickas till styrelsen senast 1 månad efter färdigställandet.

Dokument

Inglasning Avtal.pdf 2010-10-25
Inglasning Färdiganmälan.pdf 2010-10-24
Inglasning Riktlinjer.pdf 2013-04-09
Vindskydd av glas Avtal.pdf 2017-08-31
Vindskydd av glas Färdiganmälan.pdf 2017-08-31